Over Fotohut Schaijk

DE HUT

De hut staat op privé terrein, hij is ruim en is geschikt voor 3 personen. Hij is opgebouwd uit zogenaamde sandwich panelen met 10cm isolatie. In de winter zorgt dit dat het redelijk warm blijft door middel van een kacheltje. In de zomer zorg dit er juist voor dat het wat koeler blijft binnen. We hebben de hut ook iets ingegraven zodat je een mooi laag standpunt heb op de vijver. De vijver heeft een afmeting van 7mtr bij 3mtr. We hebben gekozen voor de tafelstatieven van MDJ zodat je enkel een statiefkop mee hoeft te nemen.

Reserveer

 De reservering is incl. voer, er mag dan ook GEEN eigen voer meegenomen worden ( enkel meelwormen) en voer ook enkel in de daarvoor bedoelde bakjes

SOORTEN

De hut staat bekend om zijn roofvogels. De Havik en Buizerds zijn bijna dagelijkse gasten. Maar er is meer gezien:

Havik, Buizerd, Sperwer, Appelvink, Goudvink, Vink, Sijs, GBS, Groene specht, KBS, Merel, Roodborst, Winterkoning, Gaai, Eekhoorn, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Glanskop, Zwarte mees, Fitis, Boomklever, Boomkruiper, Zanglijster, Grote lijster, Zwartkop, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Tjiftjaf, Staartmees, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Gele kwikstaart, Heggenmus, Barmsijs.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top